Bostadsrättsföreningen Myrstacken

Dalarnas län

Information

716456-9001 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Myrstacken. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Myrstacken är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Gagnef som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Myrstacken finns i.

Bostadsrättsföreningen Myrstacken har varit registrerat sedan 1989-08-07 och det finns flera bolag i Dalarnas län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Myrstacken så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Myrstacken är och det finns flera bolag i Gagnef som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Myrstacken är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Myrstacken så kan ni göra det på telefon genom 0243-257100 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Myrstacken och det är Brattberg, Hans Peter som är född 1946 och har titeln Likvidator,